UZAKTAN ERİŞİM

ASANSÖR UZAKTAN ERİŞİM

Asansörün hareketleri eşzamanlı olarak yerel ağdan veya internetten izlenebilir.

Hata listesi görülebilir bilgisayara kayıt edilebilir.

Tüm parametreler tek komutla saklanabilir.
Geri yüklenebilir, yazıcıdan alınabilir.

Bilgisayardan aynı anda 32 asansör izlenebilir.

Tüm parametreler incelenip değiştirilebilir.