FONKSİYON KARTLARI

SCB

SCB : Bu kart revizyon kutusunda kullanılır ve kabin kontrol kartı olarak işlev görür. Kabinden gelen çağrıları toplar. 5 adet programlanabilir röle çıkışına ve 12 programlanabilir girişine, 16 adet çağrı kaydına, acil durum güç kaynağı için bir akü şarj birimi ve kabin içerisindeki diğer asansör işlevleri için donanıma sahiptir. Aynı zamanda AFM (Anons paneli) takılı olduğunda anons sistemini de destekler.

pwl-pwh

PWH: Sadece hazır tesisat sistemlerde, revizyon kutusunda kullanılır. Kabindeki flexible kablonun terminal bağlantı kartı olarak işlev görür.

PWL: Sadece hazır tesisat sistemlerde, revizyon kutusunda kullanılır. Kabin kontrol cihazı olarak işlev görür. Kabin çağrılarını ve kabin üst devresindeki detektör girişlerini toplar. 5 adet programlanabilir röle çıkışına ve 14 programlanabilir girişe, acil durum güç kaynağı için bir adet akü şarj devresine ve kabindeki diğer işlevler için donanıma sahiptir.

sdb-1-100x106

SDB : Asansör kapı köprüleme kartıdır.

SGD

SGD : Hız regülatörü üzerindeki bobinin devreye girmesini kontrol eder.

out-1-90x130

OUT : Bu kartta 4 adet programlanabilir çıkış rölesi bulunur.

INPS_word-85x131

INPS : Bu kartta 4 adet programlanabilir giriş bulunur.

CSI : Bu kart hata tolerans (fault tolerant) modundaki CAN arabirim kartıdır. Grup işlemlerinde diğer asansörlerle iletişim kurmak için kullanılır.

CCI_word-80x110

CCI : Bu kart yüksek hız (high speed) modundaki CAN arabirim kartıdır. Butonyerlerin yüksek hızlı CAN arabirimleri olduğu durumlarda veya kat çağrıları için ayrı bir CAN-Bus hattına ihtiyaç duyulduğunda
kullanılabilir.

ETN_word-100x113

ETN : Bu kart Ethernet arabirim kartıdır ve kontrol cihazını yerel ağ veya internet aracılığıyla bir bilgisayara bağlamak için kullanılır.

USN_word-100x122

USN : Bilgisayar bağlantısı için kullanılan USB arabirim kartıdır.

BLN_word-90x87

BLN : Mobil cihazlar için Bluetooth arabirim kartıdır.

IO_word-90x119

IO : Bu kartta 8 adet çağrı kaydı bulunur. ALPK üzerindeki çağrı kayıt sayısını arttırmak için kullanılır.

CAN-IO_word-150x196

CAN-IO : Bu kart CAN-BUS aracılığıyla iletişim kurar ve çağrı kayıtlarını artırmak için kullanılır. Bir CAN-I/O kartı 16 çağrı kaydı tutabilir. 16 katın üzerinde veya butonyerlerin seri olmadığı sistemlerde 16 çağrı kaydının üzerinde, kabin devresindeki çağrı kayıt sayısını arttırmak için kullanılır.

ALSK : Bu kart butonyerlerin seri olduğu sistemlerde kullanılır ve asansör kumanda kartıyla PTC’deki programlanabilir girişler ve çıkışlar için bir terminal olarak işlev görür. 12 adet programlanabilir girişe sahiptir.

alpk-300x159

ALPK : Bu kart butonyerlerin paralel olduğu sistemlerde kullanılır ve çağrı kaydettiği gibi kontrol cihazı ve PTC’de programlanabilir girişler ve çıkışlar için terminal kartı olarak işlev görür. 12 adet programlanabilir girişe sahiptir.

M2PB_word-300x140

SPB: Bu kart kuyu dibi kontrol kartı olarak işlev görür. CAN-Bus aracılığıyla haberleşme sağlar.