KUMANDA SİSTEMLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
COMPARISON TABLE OF LIFT CONTROL SYSTEMS
ALC AE-CON ACT ACH
Asansör Tipi
Lift Type
Elektrikli & Hidrolik
Electric & Hydraulic
Elektrikli
Electric
Elektrikli
Electric
Hidrolik
Hydraulic
Maksimum Durak Sayısı
Maximum Number of Stops
64 64 32 16
Sertifikası (CE)
Certificate (CE)
EN 81-20 / 50 EN 81-20 / 50 EN 81-1 + A3 EN 81-2 + A3
Trafik Sistemi
Traffic System
Çift Düğme/Aşağı-Yukarı/Karışık Toplama /Basit Kumanda
Full / Up-Down / Simple Collective / Simple Push Button
Kat Üniteleri ile Haberleşme Sistemi
Communication with Landing Units
CAN-Bus/Paralel
CAN-Bus/Parallel
Kabin ile Haberleşme Sistemi
Communication with Car
CAN-Bus CAN-Bus/Paralel
CAN-Bus/Parallel
Grup Çalışmada Asansör Sayısı
Max. Number of Lifts in Group Operation
8
Desteklenen Özel Uygulama Standartları
Supported Special Application Standards
                  EN 81-28: Asansörler için Uzaktan Alarm / Remote Alarm on Lifts
                  EN 81-70: Engelliler için Erişilebilirlik / Accessibility for Disabled Persons
                  EN 81-72: İtfaiyeci Asansörleri / Firefighters Lifts 
                  EN 81-73: Yangın Anında Asansörlerin Davranışı / Behaviour of lifts in the Event of Fire
Kabin Pozisyon Bilgisi Algılama Yöntemi
Car Position Detection Method
Sayıcı, Enkoder
Counter, Encoder
Sayıcı, Gray Kod, Enkoder
Counter, Gray Code, Encoder
Erken Kapı Açma
Pre-opening of Automatic Doors
Elektrikli / Electric : (OP)
Hidrolik / Hydraulic : √
Opsiyonel
Optional
Opsiyonel
Optional
Ekran Lisansı
Screen Language
Türkçe / İngilizce / Almanca / Yunanca / Rusça / Fransızca / İspanyolca
Turkish / English / German / Yunanca / Russian / French / Spanish
LCD Tipi
LCD Type
2x16 4x20 2x16 2x16
Programlanabilir Çıkış
Programmable Outputs
14+20 (OP) 11+20 (OP) 5+27 (OP) 1+28 (OP)
Programlanabilir Giriş
Programmable Inputs
32+8 (OP) 32+8 (OP) 5+24 (OP) 5+24 (OP)
Direkt Bilgisayar Bağlantısı (USB/RS232)
Direct Computer Connection(USB/RS232)
(OP)
İnternet Üzerinden Uzaktan Erişim
Remote Connection via Internet
(OP)
Ağ Üzerinden Bilgisayar Bağlantısı (Ethernet)
Computer Connection via Network (Ethernet)
(OP)
Seri Arayüz Sayısı
Number of Serial Interface
2 2 2 1
Hata Anında Cep Telefonuna Mesaj Gönderme
Error Report by SMS
Opsiyonel
Optional
Kullanıcıya Bağlı Kayıt İzni / Engellemesi
User Dependent Call Allowance / Block
Zamana Bağlı Kayıt İzni / Engellemesi
Time Dependent Call Allowance / Block
(OP) (OP)
Tarih ve Gerçek Zaman Saati
Date and Real Time Clock
Opsiyonel
Optional
Arıza Kaydı Detay Bilgileri
Error Record Details
Tarih Saat /(Date Time (OP)
Durum / Status (√)
Bellekte Saklanan Hata Sayısı
Maximum Number of Error Records
250
Kart ve i-Button Sistemleri ile Erişim Kontrolü
Access Control by Card and i-Button
CAN-Bus üzerinden merkezden kontrol
Controlled by main controller via CAN-Bus
(√) VAR / YES (OP) OPSİYONEL / OPTIONAL